Małgorzata Bukowska - Witos nowym Skarbnikiem Gminy Chełm

20 sierpnia, na wniosek wójta gminy, Rada Gminy Chełm jednogłośnie powołała Małgorzatę Bukowską – Witos na skarbnika Gminy Chełm. Pani Małgorzata Bukowska – Witos jest z wykształcenia ekonomistką, pracę zawodową rozpoczęła w 2004 r. na stanowisku stażysta/referent administracyjny w Oddziale Polityki Społecznej Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

W latach 2005 - 2006 odbyła przygotowanie zawodowe w Wydziale Finansowo - Księgowym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Oddział Regionalny w Chełmie, następnie pracowała na stanowisku referenta w Wydziale Ubezpieczeń.Od dnia 1 maja 2006 r. do 31 lipca 2019 r. pracowała w Urzędzie Miasta Chełm, początkowo jako referent, a następnie jako podinspektor do spraw planowania, zmian i wykonywania budżetu w Wydziale Budżetu i Kontroli Budżetowej. Od lipca 2007 r. jako dyrektor Wydziału Budżetu i Kontroli Budżetowej, a od marca 2011 r. jako dyrektor Wydziału Budżetu. W 2019 r. objęła stanowisko dyrektora Departamentu Budżetu. Od 1 sierpnia 2019 r. do momentu powołania była zatrudniona, jako starszy inspektor w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Gminy Chełm.