Odnawialne Źródła Energii - dodatkowy termin na listę rezerwową!

Wójt Gminy Chełm informuje, że zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Chełm - edycja III” w ramach ogłoszonego naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/19 osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu będzie montaż instalacji odnawialnych źródeł energii OZE (kolektorów słonecznych, pompy ciepła, instalacji fotowoltaicznych, pieców na biomasę).           

Mieszkańców zameldowanych na stałe w gminie zainteresowanych udziałem w Projekcie, prosimy o złożenie Deklaracji udziału oraz Ankiety wstępnej doboru Instalacji OZE,
w przypadku instalacji fotowoltaicznych należy okazać rachunki za energię elektryczną za ostatnie 12 miesięcy poprzedzające miesiąc sierpień.

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście (właściciel lub wszyscy współwłaściciele)
w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18, budynek Ośrodka Pomocy Społecznej, pok. Nr 10, do 19 sierpnia  2019 r.

UWAGA!!!


Do końca sierpnia przyjmowane będą deklaracje

 

na listę rezerwową!


Warunkami udziału w projekcie są: uregulowany stan prawny nieruchomości, budynek mieszkalny oddany do użytku i zamieszkany, mieszkańcy budynku (przynajmniej jedna osoba) są w nim zameldowani na stałe, kolektory słoneczne/instalacje fotowoltaiczne nie mogą być montowane na pokryciu dachu z eternitu, deklarację, umowę i inne dokumenty podpisuje właściciel/współwłaściciele nieruchomości. Na jednym budynku nie może równocześnie funkcjonować pompa ciepła i kolektor słoneczny.

UWAGA!!!

Złożona deklaracja ma charakter poglądowy i nie jest wiążąca - dopiero po szczegółowej analizie danych i warunków niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie zostanie podjęta decyzja o ostatecznym zakwalifikowaniu do projektu.

Projekt będzie realizowany przez Gminę Chełm w przypadku otrzymania wsparcia finansowego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.1 – Wsparcie wykorzystania OZE.

Załączniki:

Deklaracja udziału w projekcie (doc)

Deklaracja udziału w projekcie (pdf)

Ankieta Wstępna Doboru Instalacji OZE (doc)

Ankieta Wstępna Doboru Instalacji OZE (pdf)
Oświadczenie uczestnika projektu (pdf)

PRODUKT POLSKI

Lubelska e-spiżarnia