Gmina Chełm

Gmina CHEŁM

Szanowni Państwo, Wójt Gminy Chełm wystosował list otwarty do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w związku ze zmianami granic administracyjnych Gminy Chełm. Prosimy zapoznać się z jego treścią. 

 

Pan Mariusz Kamiński

Minister

Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

 

LIST  OTWARTY

 

Szanowny Panie Ministrze,

kiedy dowiedziałem się, że jest Pan kandydatem w wyborach do Sejmu RP, w naszym okręgu wyborczym (chełmski nr 7), zrozumiałem, że moim obowiązkiem jest zapoznać Pana z „wizją” Prezydenta Miasta Chełm Pana Jakuba Banaszka. Sprawa związana jest z planem budowy Strefy Aktywności Gospodarczej „Euro-Parku” na terenie tzw. „enklawy”, którą Miasto Chełm anektowało z terytorium Gminy Chełm na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. Sprawą tą w Pana Ministerstwie zajmował się Sekretarz Stanu Pan Paweł Szefernaker. Naszym zdaniem postępowanie to przebiegało w oparciu o niejasne procedury prowadzone przez Prezydenta Miasta Chełm.  Prezydent  w dniu 31 sierpnia 2021 r., wbrew treści art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz wbrew Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 09 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, działając bez upoważnienia Rady Miasta Chełm złożył do Wojewody Lubelskiego wniosek dotyczący ustalenia granic administracyjnych Miasta Chełm kosztem terenów przynależnych do Gminy Chełm, co prawdopodobnie stanowi przekroczenie jego uprawnień i działania na szkodę interesu publicznego.

Jednocześnie należy wskazać, że przeznaczenie wzmiankowanego wyżej terenu pod budowę strefy gospodarczej nie było poprzedzone żadnymi badaniami, konsultacjami czy też analizami. Późniejsze stanowiska wojewody lubelskiego i marszałka województwa lubelskiego jednoznacznie przesądziły o konieczności ochrony tego terenu przed zabudową, wskazując na ochronę złóż kopalin (wapni i margli). Ochrona tego rodzaju złóż jest jednym z celów szczególnej Polityki Surowcowej Państwa przyjętej Uchwałą nr 39 Rady Ministrów z dnia 01 marca 2022 r. Biorąc pod uwagę powyższe, działanie takie pozostaje w jawnej sprzeczności z priorytetami ochrony złoża oraz racjonalną gospodarką jego zasobami w myśl przywołanych przepisów. Prezydent Banaszek wbrew tym szczególnym obwarowaniom, podjął kroki formalno-prawne dotyczące wykreślenia tych złóż z bilansu zasobów złóż kopalin.

Należy też wskazać na jednoznaczne opinie Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, która oprócz, jakże istotnych kwestii związanych z kopalinami, wymienia zagrożenie dla istniejących warunków wodnych. Znajdująca się w sąsiedztwie omawianego terenu hydrofornia, zasila w wodę kilka tysięcy mieszkańców naszej gminy, a każda ingerencja o charakterze przemysłowym może zaburzyć porządek hydrologiczny na tym obszarze. Komisja podkreśla też negatywny wpływ planowanej zabudowy na krajobraz rolny terenu. Omawiany teren to część krajobrazowa Pagórów Chełmskich tzw. Pagór Pokrówka, jest to wyniesienie z widokiem na sylwetę Miasta Chełm. Komisja zwróciła również uwagę na brak odpowiedniej infrastruktury do skali planowanych terenów inwestycyjnych (300 ha). Brak jest dróg, linii energetycznych, nie wspominając o trakcji kolejowej, a co należy przewidywać w przypadku takiej inwestycji niesie ze sobą duże trudności techniczne oraz kolosalne nakłady finansowe.

Również z całą stanowczością trzeba podkreślić, a jest to ogromnie ważna kwestia, że na tym terenie funkcjonują wielotowarowe gospodarstwa rolne o dużym potencjale produkcyjnym. Grunty rolne są bardzo wysokiej klasy bonitacyjnej, a ich właściciele nie wyrażają zgody na likwidację swoich gospodarstw i ich sprzedaż.

W związku z zaistniałymi faktami oraz pełną merytoryczną analizą przedmiotowej kwestii Rada Gminy Chełm podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Gminy Chełm polegającej na zwrocie Gminie Chełm części zaanektowanych przez Miasto Chełm gruntów tzw. „enklawy”. Przewidziany przepisami prawa wniosek w tej sprawie zostanie niebawem skierowany do Pana Ministra.

Zdaniem ekspertów i fachowców w dziedzinie urbanistyki oraz inwestycji przemysłowych i komunalnych, tereny, które należałoby rozpatrywać pod kątem budowy strefy gospodarczej, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie Cementowni Chełm, na granicy Miasta Chełm oraz Gminy Chełm i Gminy Kamień. Tereny te są w pełni uzbrojone, posiadają infrastrukturę energetyczną i komunikacyjną, w tym trakcję kolejową. To tam rozpoczęła się już budowa północnej obwodnicy Miasta Chełm, będącej częścią drogi krajowej S12 Warszawa - Chełm – Dorohusk, co wzmacnia zasadność umieszczenia tam każdej inwestycji o charakterze technologicznym, w tym wskazywanej przez Prezydenta Banaszka.

Mając powyższe, jakże trapiące mieszkańców naszej gminy problemy, proszę Pana Ministra o zapoznanie się ze sprawą i zajęcie stanowiska korzystnego dla mieszkańców naszego chełmskiego regionu. Jesteśmy gotowi na współdziałanie samorządowe, ale w poczuciu wzajemnego poszanowania.

Jest czas kampanii wyborczej, zapraszam Pana, jako kandydata na Posła, do odwiedzenia Gminy Chełm. Chcemy pochwalić się naszymi trzydziestoletnimi samorządowymi dokonaniami i planami. Zapraszamy serdecznie.

Z poważaniem

          Wiesław Kociuba

         Wójt Gminy Chełm

Informacja o plikach cookie

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.