Gmina Chełm

Gmina CHEŁM

Rada Gminy Chełm, w związku z realizacją przez gminę polityki prorodzinnej, podjęła uchwałę w sprawie przyznania osobom zamieszkałym na terenie gminy Chełm jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka pn. „Maluch z Gminy Chełm”.
Ze statystyk wynika, że w gminie Chełm rokrocznie meldowanych jest około 140 dzieci. Gmina stale inwestuje w rozbudowę infrastruktury technicznej w naszej gminie, a ta uchwała to ukłon w kierunku największego dobra jakim jest społeczeństwo gminy Chełm – uzasadniał projekt Marek Chybiak radny gminy -

Od kilku lat obserwujemy tendencję spadkową liczby nowych mieszkańców prawie we wszystkich gminach powiatu chełmskiego. W gminie Chełm obserwujemy wzrost liczby mieszkańców. Ta uchwała to także pewna forma przyciągnięcia młodych ludzi do osiedlania się i związania swojej przyszłości z naszą gminą. Przedstawiony projekt uchwały jest prospołeczny i prorodzinny.
Wszyscy radni, pracując nad szczegółami tego dokumentu, zwracali uwagę na potrzebę wzmożenia konkretnych działań związanych z szeroką pojętą oraz systematyczną i stałą w czasie polityką prorodzinną i prospołeczną, która będzie dawała naszym mieszkańcom, stałym jak i nowym dodatkową motywację do zamieszkania w gminie Chełm. Powyższe działania spotkały się z pełnym zrozumieniem władz Urzędu Gminy Chełm.
Z tytułu urodzenia dziecka, matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu przysługuje świadczenie w wysokości 600 zł na jedno dziecko, urodzone po dniu 31 grudnia 2021, które wypłacane będzie z budżetu Gminy Chełm, niezależnie od dochodów rodziny. Świadczenie przysługuje przez co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku i w dniu złożenia wniosku osobie nadal zamieszkującej w gminie Chełm wraz z dzieckiem. Wniosek o wypłatę świadczenia osoba uprawniona winna złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Chełm. W przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną lub faktyczną – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia opieką prawną lub faktyczną, jednak nie później niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Do wniosku, o którym mowa należy dołączyć: odpis skrócony aktu urodzenia dziecka; dokument tożsamości wnioskodawcy (do wglądu); oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie gminy Chełm; oświadczenie, że z tytułu urodzenia się dziecka nie była przyznana jednorazowa zapomoga, o której mowa w art. 22a ustawy o świadczeniach rodzinnych, finansowana z budżetu innej gminy oraz że matka, ojciec, opiekun prawny lub faktyczny nie ubiega się w innej gminie o przyznanie takiej zapomogi; prawomocne orzeczenie sądu w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną; wniosek do sądu o przysposobienie dziecka w przypadku dziecka objętego opieką faktyczną.
Świadczenie nie przysługuje, jeżeli: dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie; osoba uprawniona, uzyskała jednorazową zapomogę, o której mowa w art. 22a ustawy o świadczeniach rodzinnych w innej gminie lub taki wniosek tam złożyła. Wnioski o świadczenie już można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Chełm w Pokrówce ul. Gminna 18.

Informacja o plikach cookie

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.