Gmina Chełm

Gmina CHEŁM

Zarządzenie
Wójta Gminy Chełm 

z dnia 05.01.2023 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chełm w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2023 r.

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 1005, 1079, 1561) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327, 1812, z 2021 r., poz. 2490 i z 2023 r. poz. 1265,) oraz uchwały  Nr LVI/538/2022 Rady Gminy Chełm z dnia    5 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2022 r. poz. 6794), Wójt Gminy Chełm zarządza, co następuje:

§1

  1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2023 r., zwany dalej Konkursem.
  2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Gminy Chełm oraz Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Ogłoszenie o konkursie

 Oferta realizacji zadania publicznego

 Wzór sprawozdania

 rozporządzenie w sprawie wzorów ofert

Informacja o plikach cookie

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.