Gmina Chełm

Gmina CHEŁM

Rada Gminy Chełm podczas grudniowej sesji  podjęła m.in. uchwałę dotyczącą podatków lokalnych na rok 2023. W uchwale w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2023 r. Rada Gminy Chełm obniża cenę żyta, ustaloną Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będący podstawą do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 z kwoty 74,05 zł za 1dt- do kwoty 64,00 zł za 1 dt zł (w 2022 r. – 56,00 zł), która stanowi podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.

W roku 2023 podatek rolny:

  • od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (liczbę hektarów przeliczeniowych ustalana jest na podstawie powierzchni, rodzaju i klas bonitacyjnych użytków rolnych, wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego) wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta – 160,00 zł (w 2022 r. – 140,00 zł),
  • od 1 ha gruntów nie zaliczanych do gospodarstw rolnych (liczba hektarów, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków) wynosi równowartość 5 dt żyta – 320,00 zł (w 2020 r. – 280,00 zł),

W uchwale w sprawie podatku od nieruchomości Rada Gminy dokonała kilku zmian stawek podatku na rok 2023.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych górne granice stawek kwotowych w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianom na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikom cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego. Na tej podstawie Prezes GUS w komunikacie z dnia 15 lipca 2022 ustalił na rok 2023 wskaźnik waloryzacyjny stawek maksymalnych podatku od nieruchomości na poziomie 11,80%.

Wobec powyższego o stawki od powierzchni podatku od nieruchomości na rok 2023 uległy zmianie:

  • od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,88 zł od 1 m² powierzchni ( w 2022 roku na 0,80 zł) stawka maksymalna – 1,16 zł;
  • od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,41 zł od 1 m² powierzchni ( w 2022 roku 0,36zł) stawka maksymalna 0,61 zł;
  • od budynków mieszkalnych – 0,80 zł od 1 m² powierzchni użytkowej ( w 2022 roku 0,70zł) stawka maksymalna 1,00 zł;
  • od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (w 2022 roku 19,50 zł) stawka maksymalna 28,78 zł;
  • od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,20 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (w 2022 roku 5,60 zł) stawka maksymalna 9,71 zł.

Pozostałe stawki w podatku od nieruchomości pozostają na poziomie roku 2022. Podjęto również uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej na 2023 rok.

Powodem zmiany deklaracji jest to, iż odpady komunalne będą odbierane tylko od nieruchomości zamieszkałych oraz od budynków i obiektów gminy w tym jednostek organizacyjnych gminy i zajętych pod cmentarze.

Podatek leśny w roku 2022 będzie obowiązywał na podstawie przepisów ustawowych w wys. 71,10 zł za 1 ha lasu (w 2022 r. – 46,70 zł/ha). Podatek ten od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnią cenę sprzedaży drewna, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej ,,Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału. Na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. wyniosła 323,18 zł za 1 m³.
Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych zgodnie z ustawą o podatku leśnym stawka podatku ulega obniżeniu o 50 % i wynosi 35,55 zł.

W sprawie podatku od środków transportowych Rada Gminy Chełm nie podjęła uchwały. W związku z tym pozostałe stawki i zwolnienia podatkowe będą na poziomie roku 2022 r. wp

Informacja o plikach cookie

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.