Gmina Chełm

Gmina CHEŁM

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) i § 11 ust. 1 załącznika nr 1 - 16 i nr 18 - 41 do uchwały Nr LXIV/606/2023 Rady Gminy Chełm z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie Statutów Sołectw Gminy Chełm

(Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2023 r. poz. 4735) oraz § 11 ust. 1 załącznika nr 1 i 2 do uchwały Nr LXXIV/694/2024 Rady Gminy Chełm z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie podziału Sołectwa Okszów i utworzenia dwóch odrębnych Sołectw: Sołectwa Okszów i Sołectwa Okszów - Kolonia oraz uchwalenia Statutu Sołectwa Okszów i Statutu Sołectwa Okszów - Kolonia (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2024 r. poz. 1669) zarządzam, co następuje: § 1. 1. Zarządza się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Chełm na dzień 18 i 19 maja 2024 r. 2. Wyznacza się Przewodniczących zebrań wiejskich dla dokonania wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich oraz określa dzień, miejsca i godziny tych zebrań, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Chełm. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pobierz treść zarządzenia

zawiadomienie-o-wyborach-depułtycze-królewskie.docx

zawiadomienie-o-wyborach-depułtycze-królewskie-kolonia.docx

zawiadomienie-o-wyborach-henrysin.docx 

zawiadomienie-o-wyborach-horodyszcze.docx

zawiadomienie-o-wyborach-horodyszcze-kolonia.docx

zawiadomienie-o-wyborach-jagodne.docx

zawiadomienie-o-wyborach-janów.docx

zawiadomienie-o-wyborach-józefin.docx

zawiadomienie-o-wyborach-koza-gotówka.docx

zawiadomienie-o-wyborach-krzywice.docx

zawiadomienie-o-wyborach-ludwinów.docx

zawiadomienie-o-wyborach-nowe-depułtycze.docx

zawiadomienie-o-wyborach-nowiny.docx

zawiadomienie-o-wyborach-nowosiółki--kolonia.docx

zawiadomienie-o-wyborach-nowosiółki.docx

zawiadomienie-o-wyborach-ochoża--kolonia.docxzawiadomienie-o-wyborach-okszów.docx

zawiadomienie-o-wyborach-okszów.docx

zawiadomienie-o-wyborach-okszów-kolonia.docx

zawiadomienie-o-wyborach-parypse.docx

zawiadomienie-o-wyborach-podgórze.docx

zawiadomienie-o-wyborach-pokrówka.docx

zawiadomienie-o-wyborach-pokrówka-bazylany.docx

zawiadomienie-o-wyborach-rożdżałów.docx

zawiadomienie-o-wyborach-rudka.docx

zawiadomienie-o-wyborach-srebrzyszcze.docx

zawiadomienie-o-wyborach-stańków.docx

zawiadomienie-o-wyborach-stare-depułtycze.docx

zawiadomienie-o-wyborach-staw.docx

zawiadomienie-o-wyborach-stołpie.docx

zawiadomienie-o-wyborach-strupin-duży.docx

zawiadomienie-o-wyborach-strupin-łanowy.docx

zawiadomienie-o-wyborach-strupin-mały.docx

zawiadomienie-o-wyborach-tytusin.docx

zawiadomienie-o-wyborach-uher.docx

zawiadomienie-o-wyborach-weremowice.docx

zawiadomienie-o-wyborach-wojniaki.docx

zawiadomienie-o-wyborach-wólka-czułczycka.docx

zawiadomienie-o-wyborach-zagroda.docx

zawiadomienie-o-wyborach-zarzecze.docx

zawiadomienie-o-wyborach-zawadówka.docx

zawiadomienie-o-wyborach-żółtańce--kolonia.docx

zawiadomienie-o-wyborach-żółtańce.docx

Informacja o plikach cookie

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.