Ogłoszenie w sprawie suszy

Wójt Gminy Chełm, informuje rolników, że w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej, prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, ogłoszony został stan zagrożenia suszą rolniczą dla gleb kategorii pierwszej (gleby bardzo lekkie ) na terenie gminy Chełm dla następujących upraw: zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, rzepak, rzepik, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, drzewa owocowe, truskawki, rośliny strączkowe oraz dla gleb kategorii II (gleby lekkie) dla następujących upraw: zboża jare, rzepak i rzepik, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, tytoń, krzewy owocowe, rośliny strączkowe.

Wnioski o szacowanie strat wraz z oświadczeniem i wnioskiem o przyznanie płatności na rok 2019 można składać w Urzędzie Gminy Chełm. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Oświadczenie_uprawy.pdf

Oświadczenie_zwierzęta.pdf

 

Dodatkowe informacje: 

Do kategorii gleby I czyli bardzo podatnej na suszę należy: piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty, zaś do kategorii gleby II czyli podatnej na suszę takiej jak: piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniany mocny pylasty.

Kategorię gleby na danej działce można sprawdzić w Systemie Monitoringu Suszy klikając zakładkę mapa kategorii glebowych. Pojawi się mapa Polski, następnie trzeba kliknąć województwo Lubelskie, klikając do momentu pojawienia się gminy i danych miejscowości wraz numerami działek gdzie kolorami są oznaczone kategorie glebowe.

System Monitoringu Suszy - Mapa kategorii glebowych - kliknij tutaj

PRODUKT POLSKI

Lubelska e-spiżarnia