Ogłoszenie Wójta Gminy Chełm

W trybie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późniejszymi zmianami)  oraz  zgodnie z uchwałą Rady Gminy Chełm Nr XV/129/2020 r. z dnia 30 stycznia 2020 r.  - Wójt Gminy Chełm  podaje do publicznej wiadomości WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY  NA  OKRES DO 3 LAT NA  RZECZ  DOTYCHCZASOWYCH DZIERŻAWCÓWÓW

 

L.p.

Nazwa obrębu

- położenia nieruchomości

Nr działki lub jej część

Powierzchnia

NR

KW

Wysokość czynszu

w q żyta

Termin wnoszenia

czynszu

Opis

i przeznaczenie

Uwagi

1.

Zawadówka

   15

0,46

31201

0,92

15,09 każdego roku

Zabudowa

jednorodzinna

 

2.

Józefin

cz.dz.59

1,2957

DWCH

GN/Ch/

II/7710/1-18/08

2,5914

15,09 każdego roku

Cz.zab. zagrodowej,

pozostały teren upraw rolnych

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 24 lutego 2020 r. do dnia 16 marca 2020 r. na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Chełm Pokrówka, ul. Gminna 18, zamieszcza się również na stronie internetowej urzędu: www.gmina.chelm.pl , oraz  stronie BIP ,przesłano do Sołtysów celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,  a informację o jego wywieszeniu zamieszcza się w prasie lokalnej. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18, II piętro lub pod telefonem (082) 563-65-53 w godz. 8oo-15oo. Pokrówka, dnia  24 lutego 2020  roku.                                                                  

Z up. Wójta Gminy

                                                                                                                                            Lucjan Piotrowski

                                                                                                                                           ZASTĘPCA  WÓJTA