Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chełm na 2019

Wójt Gminy Chełm ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chełm w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku.

Zarządzenie

Pełna treść ogłoszenia

Wzór realizacji oferty

Wzór sprawozdania

Informacja ws. komisji konkursowej