Parking nad Zalewem Żółtańce - prace już ruszyły

Rozpoczęły się intensywne prace nad Zalewem Żółtańce. W ramach inwestycji powstanie parking ze 193 miejscami – w tym 15 miejsc dla osób niepełnosprawnych i oświetlenie. Powierzchnia parkingu to około 4041 m². Parking usytuowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku Chełmskich Linii Autobusowych, ścieżki rowerowej, znajduje się tam punkt obsługi rowerów i stojaki rowerowe, a projekt zakłada wprowadzenie w tym miejscu dodatkowego sposobu transportu w postaci stacji systemu roweru miejskiego i gminnego. Stacja rowerowa składać się będzie z jednego terminalu oraz 15 stojaków i 10 rowerów.