Ponowne wyłożenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie miejscowości Okszów, Stańków i Nowiny

Ponowne wyłożenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie miejscowości Okszów, Stańków i Nowiny

 

Prognoza środowiskowa do projektu MPZP Okszów, Stańków, Nowiny

Projekt planu Okszów, Stańków, Nowiny

Załącznik nr 1 do projektu planu Okszów, Stańków, Nowiny