Posiedzenie Komisji Rady Gminy Chełm

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Chełm odbędzie się w dniu 9 marca 2020 r. o godz. 1430 w sali nr 11c przy sekretariacie Urzędu Gminy Chełm.