Posiedzenie Komisji Rady Gminy Chełm

Posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Gminy Chełm odbędzie się w dniu 24 lutego 2020 r. o godz. 1000 w sali 11c przy sekretariacie Urzędu Gminy Chełm.

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chełm odbędzie się w dniu 24 lutego 2020 r. o godz. 1300 w sali 11c przy sekretariacie Urzędu Gminy Chełm.

 

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Chełm odbędzie się w dniu 25 lutego 2020 r. o godz. 1000 w sali 11c przy sekretariacie Urzędu Gminy Chełm.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy Chełm odbędzie się w dniu 26 lutego 2020 r. o godz. 1000 w sali 11c przy sekretariacie Urzędu Gminy Chełm.