„Powiatówka” wspólna sprawa – wspólna korzyść dla trzech samorządów

Rozpoczęły się już  prace nad największą w tym roku, wspólną  inwestycją drogową  powiatu chełmskiego, Gmin Chełm i Rejowiec.  Urząd Gminy Chełm przygotował plany modernizacji dróg, które zaowocowały pozyskaniem przez powiat dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę dwóch dróg z Zagrody przez Ludwinów, Marysin do Adamowa o długości ponad 8, 1 km oraz z Depułtycz Królewskich przez Nowe Depułtycze do Niedziałowic o długości prawie 8,4 km. - Wartość całego zadania rozłożonego do realizacji na dwa lata tj. 2020 i 2021 rok, po przetargach, to 10 519 121,73 zł - mówi Wiesław Kociuba, wójt gminy Chełm - Projekt zyskał aż 75 proc. dofinansowania z FDS.  Projekt jest rzeczywiście imponujący. Zakłada budowę i przebudowę dróg, łącznie z dodatkowym pasem pieszo-jezdnym, na terenie Gminy Chełm będzie to 12,5 km. Położenie nowej warstwy asfaltu i ciąg pieszo-jezdny wraz z zamontowanym  oświetleniem zdecydowanie poprawią komfort i bezpieczeństwo na tak ważnym odcinku drogi – mówi Zbigniew Smolira radny gminy – Co podkreślają i zwracają na to szczególną uwagę mieszkańcy okolicznych miejscowości.