"Powiatówka" coraz bliżej ukończenia

Prace na największej tegorocznej inwestycji drogowej w powiecie chełmskim z Zagrody przez Ludwinów, Marysin do Adamowa o długości ponad 8, 1 km oraz z Depułtycz Królewskich przez Nowe Depułtycze do Niedziałowic o długości prawie 8,4 km trwają pełną parą. Wykonawca – czyli firma SADEX z Zamościa, mimo że termin oddania niektórych odcinków to kwiecień przyszłego roku – zamierza wykonać większość prac jeszcze w tym roku. Na terenie gminy Chełm, położono już pierwszą warstwę asfaltu na całości inwestycji. Teraz ekipy pracują nad budową pasów pieszo- jezdnych. To kluczowy element inwestycji – mówi Wiesław Kociuba Wójt Gminy Chełm – gdyż w znaczący sposób poprawi bezpieczeństwo pieszych i zmotoryzowanych przemieszczającym się tymi odcinkami dróg. Inwestycja jest również pod stałą obserwacją radnego powiatowego Andrzeja Derlaka. Wartość całego zadania po przetargach, to 10 519 121,73 przy 75 proc. dofinansowaniu z FDS. Pozostałe 25 proc. Kosztów pokrywają Starostwo Powiatowe w Chełmie i Gmina Chełm. Na terenie Gminy Chełm da to ponad 12 km nowej nawierzchni i pasów pieszo-jezdnych.