Przekazanie nowego pojazdu dla OSP w Stawie

26 stycznia w Stawie nastąpiło oficjalne przekazanie miejscowej jednostce OSP nowego wozu strażackiego. Jest to pierwszy od wielu lat w Powiecie Chełmskim Średni samochód ratowniczo – gaśniczy, na podbudowie MAN TGM 13.XXX.

Pojazd wyposażono w napęd terenowy 4x4 oraz zbiornik na wodę o pojemności 3500 litrów i zbiornik środka pianotwórczego. Na dachu zamontowane jest działko wodno – pianowe. Zakup  był możliwy dzięki finansowemu udziałowi Gminy Chełm (254 420 zł), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (350 000 zł) i Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w ramach KSRG (200 000 zł). W uroczystości przekazania uczestniczyli: St. Bryg. Piotr Zmarz – Z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie, Bryg. Zbigniew Raźniewski Komendant Miejski PSP w Chełmie, Kazimierz Smal Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP, Wójt Gminy Chełm Wiesław Kociuba, Przewodniczący Rady Gminy Chełm Artur Kubacki, Ks. Ryszard Drozd – Proboszcz Parafii w Stawie – który dokonał poświęcenia pojazdu, Komendant Gminny OSP dh Edward Pietraś. Jednostka OSP w Stawie należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a nowy pojazd będzie wykorzystywany nie tylko do zabezpieczenia zdarzeń na terenie Gminy Chełm, ale również Miasta Chełm i drogi krajowej K-12.