Przypominamy o obowiązkach użytkownika instalacji solarnej

 1. Użytkownik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania instrukcji obsługi instalacji solarnej, którą otrzyma w dniu odbioru instalacji w swoim budynku mieszkalnym.
 2. W szczególności Użytkownik instalacji solarnej zobowiązany jest do:
  • codziennego poboru ciepłej wody użytkowej, która jest produkowana w instalacjach solarnych. Brak odbioru ciepłej wody w słoneczne dni powoduje przegrzanie układu solarnego, co skutkuje wprowadzeniem układu w stan awaryjny (alarm), wyłączenie się pompy solarnej w celu uniknięcia jej uszkodzenia poprzez rozgrzany do wysokich temperatur czynnik grzewczy (glikol), wspomniany przegrzew powoduje również zapowietrzenie układu , wypalenie uszczelek na przyłączach i w konsekwencji może powodować rozszczelnienie układu glikolowego. Zestawy solarne zostaną zaprojektowane i dobrane wg deklarowanej ilości mieszkańców w poszczególnych nieruchomościach, a co za tym idzie pod kątem średniego zużycia ciepłej wody na mieszkańca, która wynosi 45-50 litrów na osobę dziennie. 
  • do zapoznanie się z instrukcją obsługi sterownika solarnego
  • do konieczności stosowanie funkcji trybu urlopowego podczas nieobecności mieszkańców w domu powyżej dwóch dni. W przypadkach dłuższej nieobecności użytkownika jednostkę zewnętrzną (kolektory słoneczna) należy przykryć plandeką lub innym materiałem, który odizoluje powierzchnię absorbera od promieni słonecznych. 
  • w instalacjach, które nie są wyposażone w układ zasilania awaryjnego lub w przypadkach wyłączenia energii elektrycznej powyżej pięciu godzin wskazane jest przykrycie kolektorów plandeką lub innym materiałem, który odizoluje powierzchnię absorbera od promieni słonecznych. 
  • czyszczenia reduktora ciśnienia wody. 
 3. Przegrzanie instalacji solarnej na skutek braku odbioru ciepłej wody oraz czyszczenie reduktora ciśnienia wody nie podlega gwarancji, co spowoduje, że usługi serwisowe związane z przywróceniem właściwej pracy systemu będą odpłatne.
 4. Raz do roku (w miesiącu grudniu) Użytkownik zobowiązany jest do przekazania do Urzędu Gminy Chełm informacji o wielkości uzysku energii pierwotnej z energii słonecznej (odczyt ze sterownika instalacji solarnej) – instrukcja uzyskania powyższej informacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Gminy Chełm.