Sesja Rady Gminy Chełm 16 maja 2019

VII sesja Rady Gminy Chełm VIII kadencji odbędzie się dnia 16 maja 2019 roku o godz. 1100 w sali obrad Urzędu Gminy Chełm w Pokrówce ul. Gminna 18.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wystąpienie Wójta Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał dotyczących:
 • zmian w budżecie gminy na rok 2019;
 • wieloletniej prognozy finansowej;
 • udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubelskiego na organizację tras pociągów pasażerskich na trasie Chełm – Włodawa;
 • wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy Chełm oraz określenia sezonu kąpielowego;
 • przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chełm”;
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (obręb Okszów);
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (obręb Strupin Łanowy);
 • wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (obręb Weremowice).
 1. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Zakończenie obrad

 

PRODUKT POLSKI

Lubelska e-spiżarnia