Sesja Rady Gminy Chełm 20.08.2019

IX sesja Rady Gminy Chełm VIII kadencji odbędzie się 20 sierpnia 2019 roku o godz. 1000 w sali obrad Urzędu Gminy Chełm w Pokrówce ul. Gminna 18.

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wystąpienie Wójta Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał dotyczących:
 • udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Chełmskiemu;
 • zmian w budżecie gminy na rok 2019;
 • wieloletniej prognozy finansowej;
 • powołania Skarbnika Gminy Chełm;
 • ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełm oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia
  1 września 2019 roku;
 • zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego policji informacji o kandydatach na ławników;
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu(obręb Żółtańce - Kolonia).
 1. Sprawy bieżące.
 2. Zakończenie obrad

PRODUKT POLSKI

Lubelska e-spiżarnia