Sesja Rady Gminy Chełm 20.08.2019

IX sesja Rady Gminy Chełm VIII kadencji odbędzie się 20 sierpnia 2019 roku o godz. 1000 w sali obrad Urzędu Gminy Chełm w Pokrówce ul. Gminna 18.

Proponowany porządek obrad

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Wystąpienie Wójta Gminy.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Podjęcie uchwał dotyczących:
  1. Sprawy bieżące.
  2. Zakończenie obrad