Sesja Rady Gminy Chełm

XVII sesję Rady Gminy Chełm VIII kadencji odbędzie się 12 marca 2020 roku o godz. 1500 w sali obrad Urzędu Gminy Chełm w Pokrówce ul. Gminna 18.

Proponowany porządek obrad

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
  4. Sprawy bieżące.
  5. Zakończenie obrad.