Sesja Rady Gminy Chełm

XXI sesja Rady Gminy Chełm VIII kadencji odbędzie się 31 lipca 2020 roku o godz. 1000 w sali obrad Urzędu Gminy Chełm w Pokrówce ul. Gminna 18.

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wystąpienie Wójta Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w budżecie gminy na rok 2020;
 • wieloletniej prognozy finansowej;
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy;
 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie miejscowości: Okszów, Stańków i Nowiny;
 • uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chełm.
 1. Sprawy bieżące.
 2. Zakończenie obrad.

PRODUKT POLSKI

Lubelska e-spiżarnia