Sesja Rady Gminy Chełm

XXIII sesja Rady Gminy Chełm VIII kadencji odbędzie się  31 sierpnia 2020 roku o godz. 1000 w sali obrad Urzędu Gminy Chełm w Pokrówce ul. Gminna 18.

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z XXI oraz XXII sesji.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wystąpienie Wójta Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w budżecie gminy na rok 2020;
 • wieloletniej prognozy finansowej;
 • przyjęcia „Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Chełm na lata 2019 - 2039”.
 1. Sprawy bieżące.
 2. Zakończenie obrad.