Zaproszenie na XLII sesję Rady Gminy Chełm

Zapraszamy na XLII sesję  Rady Gminy Chełm VI kadencji, która odbędzie się 10 października 2014 roku o godz. 800 w sali obrad Urzędu Gminy Chełm
w Pokrówce ul. Gminna 18.

                        Proponowany porządek obrad.

 

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Wystąpienie Wójta Gminy.

5.      Interpelacje i zapytania radnych.

6.      Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      zmian w budżecie gminy na rok 2014;

b)      nadania imienia Szkole Podstawowej w Stołpiu i Gimnazjum w Stołpiu wchodzącym w skład Zespołu Szkół w Stołpiu;

c)      uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chełm na lata 2014 – 2025;

d)      wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny.

7.      Sprawy bieżące.

8.      Zakończenie obrad.