XXXIX sesja Rady Gminy Chełm

Zapraszamy na XXXIX sesję  Rady Gminy Chełm VI kadencji, która odbędzie się 23 czerwca 2014 roku o godz. 900 w sali obrad Urzędu Gminy Chełm w Pokrówce ul. Gminna 18.

                        Proponowany porządek obrad.

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Wystąpienie Wójta Gminy.

5.      Interpelacje i zapytania radnych.

6.      Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      zmian w budżecie gminy na rok 2014;

b)      udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubelskiego na organizację okazjonalnych przejazdów kolejką na trasie Chełm – Włodawa;

c)      wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy.

7.      Sprawy bieżące.

PRODUKT POLSKI

Lubelska e-spiżarnia