Opłaty za odpady komunalne - czynniki

Czynniki wpływające na wysokość opłat za odpady komunalne w roku 2020 w Gminie Chełm
Recykling na wysokim poziomie. Mieszkańcy gminy Chełm zdali na piątkę egzamin z segregacji śmieci.

Z opublikowanych w ostatnich dniach przez GUS informacji wynika, że gmina Chełm znalazła się w czołówce gmin o najwyższym wskaźniku selektywnego zbierania odpadów w stosunku do ogółu odpadów komunalnych zbieranych na terenie gminy. Uzyskany w 2018 r. wskaźnik 58,5% klasyfikuje gminę Chełm na wysokim 25 miejscu wśród miast i gmin województwa lubelskiego oraz na 110 miejscu spośród 2478 miast i gmin w Polsce, przy średnim wskaźniku krajowym 29%. - Dziękuje mieszkańcom za doskonale zdany egzamin z selektywnego gromadzenia odpadów oraz zachęcam do kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach  – mówi Wiesław Kociuba Wójt Gminy Chełm.

http://samorzad.pap.pl/depesze/temat_dnia/195553/Segregacja-smieci-w-gminach-RANKING.

Zgodnie z przepisami prawa wpłaty od mieszkańców powinny pokryć koszty działania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Te pieniądze nie mogą być przeznaczone na inny cel, a gdy stawki nie są wystarczające w ostateczności bilansuje się system pieniędzmi z budżetu gmin.

 

Rok 2019 (wg przetargu na lata 2018-2019)

 • Miesięczna ilość odpadów:      290  ton
 • Stawka za 1 tonę:                      483,29 zł brutto
 • Łączny miesięczny koszt:       140 154 zł
 • Suma osób w deklaracjach:    12 259 osób
 • Koszt na 1 mieszkańca:             11,43 zł
 • Koszty administracyjne:          1,88 zł

RAZEM koszty na 1 mieszkańca:  13,31 zł

Opłata wynosiła 8 zł od osoby  (brakująca kwota 5,31 zł do 1 mieszkańca została dopłacona z budżetu gminy).

Rok 2020 (wg przetargu na lata 2020-2023)

 • Miesięczna ilość odpadów:    300 ton
 • Stawka za 1 tonę:                    673,37 zł brutto
 • Łączny miesięczny koszt:      202 011 zł
 • Suma osób w deklaracjach:  12 259 osób
 • Koszt na 1 mieszkańca:          16,48 zł
 • Koszty administracyjne:         1,88 zł

RAZEM koszty na 1 mieszkańca:        18,36 zł

Stawka przyjęta wynosi 16 zł od osoby  (brakująca kwota 2,36 zł do 1 mieszkańca zostanie dopłacona z budżetu gminy).

Czynniki wpływające na wzrost cen odbioru odpadów komunalnych po stronie firmy świadczącej usługę odbioru odpadów:

 • Wzrost cen za przyjęcie odpadów do zagospodarowania i utylizacji, tzw. opłata marszałkowska (blisko 60% wzrost),
 • Wzrost cen za energię elektryczną (wzrost o 50%),
 • Wzrost kosztów pracy (najniższe wynagrodzenie wzrost o 350 zł z 2250 zł na 2600 zł brutto),
 • Ustawowe zwiększenie częstotliwości odbierania odpadów bio (pojemnik brązowy)
   i zmieszanych po segregacji (pojemnik czarny) w okresie od kwietnia do października dla zabudowy jednorodzinnej – 2 razy w miesiącu, wielorodzinnej - 1 raz na tydzień.

Gmina Chełm jako jedna z nielicznych zakupiła mieszkańcom ze środków budżetu gminy (nie z opłat za odpady) pojemniki na odbiór odpadów i udostępnia je w formie umowy użyczenia.

Dotychczas zakupiono ze środków budżetu Gminy:

 • 4220 szt. pojemników czarnych  240 l,
 • 4040 szt. pojemników żółtych 240 l,
 • 3850 szt. pojemników zielonych 120 l,
 • 10 szt. pojemników zielonych 240 l,
 • 925 szt. pojemników brązowych 120 l,
 • 10 szt. pojemników brązowych 240 l,
 • 1850 szt. kompostowników 400l

Ponadto na terenie gminy Chełm ustawionych jest 130 pojemników 1100l z przeznaczeniem na obowiązujące frakcje odpadów oraz kontenery KP7.

Wydatki na zakup pojemników:

 • 2008 rok: 248 474,96 zł,
 • 2009 rok: 59 780,00 zł,
 • 2013 rok: 163 503,90 zł,
 • 2014 rok: 424 025,28 zł,
 • 2016 rok: 23 001,00 zł,
 • 2017 rok: 308 625,02 zł,
 • 2018 rok: 381 230,51 zł,
 • 2019 rok: 36 898,03 zł.

Razem koszt zakupionych pojemników: 1 645 538,70 zł

Przykładowe stawki w gminach o przybliżonej liczbie mieszkańców i podobnym układzie przestrzennym (gminy podmiejskie):

Gmina Niemce (woj. Lubelskie, ludność: 19 254):   30 zł od osoby miesięcznie,( stawka przed zmianą: 13 zł),

Gmina Bobrowniki (woj. Śląskie, ludność: 11 921):  24 zł od osoby miesięcznie, (stawka przed zmianą: 13 zł),

Gmina Więcbork (woj. Kujawsko-Pomorskie, ludność: 13 395):   20 zł od osoby miesięcznie, (stawka przed zmianą: 10,50 zł),

Gmina Głusk (woj. Lubelskie, ludność: 10 286):  20 zł od osoby miesięcznie, (stawka przed zmianą: 14 zł),

Gmina Wólka (woj. Lubelskie, ludność: 11 698):  19 zł od osoby miesięcznie, (stawka przed zmianą: 8 zł),

Gmina Jastków (woj. Lubelskie, ludność: 13 659):   16 zł od osoby miesięcznie, (stawka przed zmianą: 9 zł),

Gmina Niedrzwica Duża (woj. Lubelskie, ludność: 11 704):   16 zł od osoby miesięcznie, (stawka przed zmianą: 12 zł),

Gmina Chełm (woj. Lubelskie, ludność: 14 470):   16 zł od osoby miesięcznie, (stawka przed zmianą: 8 zł),

Gmina Kamień (woj. Lubelskie, ludność: 4 152):   15 zł od osoby miesięcznie, (stawka przed zmianą: 10 zł),

Gmina Zamość (woj. Lubelskie, ludność: 22 958):  15 zł od osoby miesięcznie, (stawka przed zmianą: 8,50 zł).

Informacje dodatkowe

Dostarczone zawiadomienia o stawkach:

 • zawierają indywidualne nr kont bankowych przypisanych dla danego właściciela deklaracji tylko za odpady komunalne,
 • zawierają kod kreskowy, który usprawni wyszukiwanie w kasie danej osoby do wpłaty