Opłaty za odpady komunalne - czynniki

Czynniki wpływające na wysokość opłat za odpady komunalne w roku 2020 w Gminie Chełm
Recykling na wysokim poziomie. Mieszkańcy gminy Chełm zdali na piątkę egzamin z segregacji śmieci.

Z opublikowanych w ostatnich dniach przez GUS informacji wynika, że gmina Chełm znalazła się w czołówce gmin o najwyższym wskaźniku selektywnego zbierania odpadów w stosunku do ogółu odpadów komunalnych zbieranych na terenie gminy. Uzyskany w 2018 r. wskaźnik 58,5% klasyfikuje gminę Chełm na wysokim 25 miejscu wśród miast i gmin województwa lubelskiego oraz na 110 miejscu spośród 2478 miast i gmin w Polsce, przy średnim wskaźniku krajowym 29%. - Dziękuje mieszkańcom za doskonale zdany egzamin z selektywnego gromadzenia odpadów oraz zachęcam do kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach  – mówi Wiesław Kociuba Wójt Gminy Chełm.

http://samorzad.pap.pl/depesze/temat_dnia/195553/Segregacja-smieci-w-gminach-RANKING.

Zgodnie z przepisami prawa wpłaty od mieszkańców powinny pokryć koszty działania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Te pieniądze nie mogą być przeznaczone na inny cel, a gdy stawki nie są wystarczające w ostateczności bilansuje się system pieniędzmi z budżetu gmin.

 

Rok 2019 (wg przetargu na lata 2018-2019)

RAZEM koszty na 1 mieszkańca:  13,31 zł

Opłata wynosiła 8 zł od osoby  (brakująca kwota 5,31 zł do 1 mieszkańca została dopłacona z budżetu gminy).

Rok 2020 (wg przetargu na lata 2020-2023)

RAZEM koszty na 1 mieszkańca:        18,36 zł

Stawka przyjęta wynosi 16 zł od osoby  (brakująca kwota 2,36 zł do 1 mieszkańca zostanie dopłacona z budżetu gminy).

Czynniki wpływające na wzrost cen odbioru odpadów komunalnych po stronie firmy świadczącej usługę odbioru odpadów:

Gmina Chełm jako jedna z nielicznych zakupiła mieszkańcom ze środków budżetu gminy (nie z opłat za odpady) pojemniki na odbiór odpadów i udostępnia je w formie umowy użyczenia.

Dotychczas zakupiono ze środków budżetu Gminy:

Ponadto na terenie gminy Chełm ustawionych jest 130 pojemników 1100l z przeznaczeniem na obowiązujące frakcje odpadów oraz kontenery KP7.

Wydatki na zakup pojemników:

Razem koszt zakupionych pojemników: 1 645 538,70 zł

Przykładowe stawki w gminach o przybliżonej liczbie mieszkańców i podobnym układzie przestrzennym (gminy podmiejskie):

Gmina Niemce (woj. Lubelskie, ludność: 19 254):   30 zł od osoby miesięcznie,( stawka przed zmianą: 13 zł),

Gmina Bobrowniki (woj. Śląskie, ludność: 11 921):  24 zł od osoby miesięcznie, (stawka przed zmianą: 13 zł),

Gmina Więcbork (woj. Kujawsko-Pomorskie, ludność: 13 395):   20 zł od osoby miesięcznie, (stawka przed zmianą: 10,50 zł),

Gmina Głusk (woj. Lubelskie, ludność: 10 286):  20 zł od osoby miesięcznie, (stawka przed zmianą: 14 zł),

Gmina Wólka (woj. Lubelskie, ludność: 11 698):  19 zł od osoby miesięcznie, (stawka przed zmianą: 8 zł),

Gmina Jastków (woj. Lubelskie, ludność: 13 659):   16 zł od osoby miesięcznie, (stawka przed zmianą: 9 zł),

Gmina Niedrzwica Duża (woj. Lubelskie, ludność: 11 704):   16 zł od osoby miesięcznie, (stawka przed zmianą: 12 zł),

Gmina Chełm (woj. Lubelskie, ludność: 14 470):   16 zł od osoby miesięcznie, (stawka przed zmianą: 8 zł),

Gmina Kamień (woj. Lubelskie, ludność: 4 152):   15 zł od osoby miesięcznie, (stawka przed zmianą: 10 zł),

Gmina Zamość (woj. Lubelskie, ludność: 22 958):  15 zł od osoby miesięcznie, (stawka przed zmianą: 8,50 zł).

Informacje dodatkowe

Dostarczone zawiadomienia o stawkach: