Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2019

27 lutego na terenie Gminy Chełm odbyły się wybory sołtysów i do rad sołeckich. Średnia frekwencja podczas wyborów w 40 sołectwach gminy to 17,87%, nastąpił wzrost o 0,4 % w porównaniu do wyborów z roku 2015. Najwyższa frekwencja to 43,71 % w sołectwie Zagroda. Najniższa frekwencja to 2,69 % w sołectwie Okszów i 2,69 % w sołectwie Nowiny. Jest 10 nowo wybranych sołtysów. Najdłużej urząd Sołtysa sprawują Tatara Marian od 1991 roku tj. 7 kadencji; Juziuk Waldemar od 1991 roku tj. 7 kadencji;  Nafalski Piotr od 1991 roku tj. 7 kadencji. Zostali oni również wybrani na 8 kadencję. Najstarszy wiekiem sołtys to Piotr Sobański - sołectwo Rudka. Najmłodszy wiekiem sołtys to Justyna Cichosz – sołectwo Uher. 

Zestawienie wyników wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Chełm

L.p.

Nazwa miejscowości

Sołtys

Rada sołecka

uprawnionych

obecnych

%

1.

Depułtycze Królewskie

Przemysław Wilkos

Michał Dąbrowski, Małgorzata Giergiel, Anna Śmieszkiewicz

164

54

32,92

2.

Depułtycze Królewskie-Kol.

Marek Klajn

Janina Binkiewicz, Teresa Szczepaniak, Ewa Woźnica

255

50

19,60

3.

Henrysin

Beata Psuja

Damian Lutkowski, Piotr Nowak, Tomasz Psuja

81

13

16,04

4.

Horodyszcze

Janina Wazelin

Jolanta Matysko- Olucha, Marzena Małecka, Marzena Śliwińska

550

41

7,45

5.

Horodyszcze-Kolonia

Patrycja Boś (N)

Robert Manaj, Ireneusz Stachel, Regina Tracz

253

32

12,64

6.

Janów

Jerzy Czwarnowski

Małgorzata Buczek, Agnieszka Chilimoniuk, Anna Rutkowska

509

48

9,43

7.

Józefin

Waldemar Juziuk

Stefan Frankiewicz, Wiesław Harbaruk, Tadeusz Karpiuk

79

9

11,39

8.

Koza Gotówka

Bożena Rubik

Ewa Kalbarczyk, Katarzyna Stolarczyk, Sylwia Szczypek

148

44

29,72

9.

Krzywice

Marek Droszcz

Elżbieta Dejneka, Marta Korona, Maryla Kowalczyk

110

19

17,27

10.

Ludwinów

Renata Dolińska

Grzegorz Kaszczuk, Wiktor Kiełbasa, Kamila Woch

48

11

22,91

11.

Nowe Depułtycze

Andrzej Kozina

Sławomir Kozioł, Roland Mąka, Marek Tymicki

193

23

11,91

12.

Nowiny

Joanna Danak

Elżbieta Jędrzejewska, Hanna Jędrzejewska, Bogusław Rostecki

260

7

2,69

13.

Nowosiółki

Waldemar Kaczmarczyk

Bogdan Białasz, Wiesław Białasz, Władysław Świeca

160

48

30,0

14.

Nowosiółki-Kolonia

Dorota Ulrych

Paweł Baran, Ireneusz Konopka, Ksawery Walczuk

223

31

13,90

15.

Ochoża-Kolonia

Ryszard Floruk

Leszek Białasz, Henryk Gąsiorowski, Rafał Gładysz

166

52

31,32

16.

Okszów

Czesław Semeniuk (N)

Wiesław Kuchta, Dariusz Stadnicki, Bogusław Tarnowski

1373

37

2,69

17.

Parypse

Mieczysław Siermiński (N)

Jadwiga Blicharz, Karol Blicharz, Józefa Herman

245

45

18,36

18.

Podgórze

Krzysztof  Jarosz (N)

Laura Humeniuk, Jarosław Szczupak, Zdzisław Zygmuntowicz

49

12

24,48

19.

Pokrówka

Małgorzata Roman Niemiec(N)

Marek Chybiak, Mieczysław Grabarczuk, Andrzej Kotek

566

113

19,96

20.

Pokrówka -Bazylany

Janusz Stańkowski (N)

Małgorzata Eitler, Barbara Siembiga, Bogdan Siembiga

976

70

7,17

21.

Rożdżałów

Paweł Judczyc (N)

Barbara Dyczko, Sebastian Iwaniec, Marian Lekan

370

52

14,05

22.

Rudka

Piotr Sobański (N)

Anna Dec, Janina Szczepanik, Jarosław Gruszecki

365

50

13,69

23.

Srebrzyszcze

Mirosław Klajnert

Iwona Galewska, Dawid Sarzyński, Maryla Tokarska

721

46

6,38

24.

Stańków

Zenon Skibiński

Waldemar Doliński, Dariusz Jakubiak, Marek Słupczyński

87

24

27,58

25.

Stare Depułtycze

Marian Tatara 

Jan Flisiński, Karolina Kołodziejczuk, Wiesław Padjasek

124

43

34,67

26.

Staw

Jerzy Łuczkiewicz

Zbigniew Bakun, Katarzyna Bedlińska, Mirosław Sabarański

437

121

27,68

27.

Stołpie

Beata Radziszewska

Adrian Blicharz, Mateusz Mendel, Daniel Nowosad

124

23

18,54

28.

Strupin Duży

Andrzej Jagnicki

Jarosław Ciećka, Wiesław Kośniewski, Zenon Woszczyński

462

28

6,06

29.

Strupin Łanowy

Piotr Nafalski

Józef Betiuk, Marek Karamać, Mirosław Rzeźnik

148

12

8,10

30.

Strupin Mały

Jerzy Filipczuk

Henryk Ćwikliński, Monika Karauda, Robert Nowak

227

27

11,89

31.

Tytusin

Tomasz Nowosad 

Mieczysław Białasz, Stanisław Czarniecki, Adam Czupryński

79

11

13,92

32.

Uher

Justyna Cichosz (N)

Marek Dziadko, Zbigniew Dziadko, Zdzisław Wronka

222

64

28,82

33.

Weremowice

Anna Zaj

Aneta Korszla, Marta Suszko, Mirosław Tatara

281

76

27,04

34.

Wojniaki

Kazimierz Michalski

Jolanta Becz, Joanna Chodun, Zenon Cisło

49

17

34,69

35.

Wólka Czułczycka

Krystyna Bejda

Marek Misiura, Wanda Łopąg, Jadwiga Szymańska vel Kościuk

131

15

11,45

36.

Zarzecze

Zenon Olszewski

Jadwiga Marcyniuk, Mateusz Rutkowski, Roman Sobipan

88

17

19,31

37.

Zagroda

Justyna Dziekańska

Marcin Salak, Zbigniew Smolira, Wiesława Zając

183

80

43,71

38.

Zawadówka

Piotr Lachowski

Jadwiga Joachimowicz, Janusz Lachowski, Przemysław Żukowski

364

44

12,08

39.

Żółtańce

Aneta Kotek (N)

Wiesław Auguściuk, Andrzej Czwórnóg, Adam Hałas

241

22

9,12

40.

Żółtańce-Kolonia

Barbara Wawryca

Ewa Kłos, Grzegorz Gadzała, Marek Zosiuk

533

24

4,50

 (N) – zmiana, nowy sołtys