Gmina Chełm

Gmina CHEŁM

Zarządzenie Wójta Gminy Chełm z dnia 31.01.2023 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania zgłoszonych ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  i sportu oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2023 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327, 1812, z 2021 r., poz. 2490 i z 2023 poz. 1265)  oraz Uchwały Nr LVI/538/2022 Rady Gminy Chełm z dnia 5 grudnia 2022 r.   w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Zarządzenia Wójta Gminy Chełm z dnia 05 stycznia2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chełm w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym w 2023 r. Zarządzam, co następuje:

§1

1.Do oceny ofert złożonych w ramach Konkursu powołuję Komisję Konkursową w składzie:

Lucjan Piotrowski - przewodniczący

Ryszard Mielniczuk – członek

Iwona Wnuk -  Gregorczyk - członek

Jolanta Krop - członek

2.Zadaniem Komisji będzie zaopiniowanie zgłoszonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chełm w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałaniu patologiom społecznym w 2023 r.

§2

Wykonanie Zarządzenia powierza się przewodniczącemu Komisji Konkursowej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja o plikach cookie

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.