Spotkanie w Urzędzie Skarbowym dla Kół Gospodyń Wiejskich

Na wniosek Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chełmie w dniu 6 lutego 2019 r. w siedzibie Urzędu Skarbowego w Chełmie przy ul. Obłońskiej 20a o godzinie 10:00 w sali nr 14, Budynku B odbędzie się spotkanie informacyjne na temat: Obowiązków podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz „Zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”.

Zapraszamy osoby chętne do wzięcia udziału w w/w spotkaniu informacyjnym.