Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Chełm na lata 2019-2039 - ankieta

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem dokumentu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Chełm na lata 2019-2039” zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety mającej na celu identyfikowanie potrzeb, oczekiwań i problemów związanych z transportem na terenie gminy.

Dokument jest w 100% finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2 Strategia rozwoju elektromobilności.

 Elektromobilność jest definiowana jako „ogół zagadnień dotyczących stosowania i użytkowania pojazdów z napędem elektrycznym. Pojęcie to odnosi się zarówno do technicznych, jak i eksploatacyjnych aspektów pojazdów elektrycznych, technologii oraz infrastruktury ładowania. Ponadto pojęcie dotyczy również kwestii społecznych, gospodarczych i prawnych związanych z projektowaniem, produkcją, nabywaniem i używaniem pojazdów elektrycznych”.

 Strategia opracowana dla Gminy Chełm będzie miała na celu nakreślenie oraz skonkretyzowanie dotychczasowych wstępnych koncepcji, związanych z szeroko pojętym ograniczeniem niskiej emisji komunikacyjnej, przede wszystkim w kontekście elektromobilności.

Opracowanie dokumentu umożliwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków krajowych oraz Unii Europejskiej.

 Aby określić kierunki rozwoju w zakresie elektromobilności, w sposób nie tylko zgodny z wytyczonymi i ogólnoświatowymi trendami, ale też w formie atrakcyjnej i przystępnej dla całej społeczności lokalnej - prosimy o wypełnienie tej krótkiej ankiety. Jej wyniki wpłyną na kształt opracowywanego dokumentu.

 

Ankieta ma charakter całkowicie anonimowy i dobrowolny.

 LINK: https://forms.gle/ji4uLcupre8SV8mN9

 

Serdecznie zachęcamy do aktywnego udziału.