Stypendia dla najlepszych

24 czerwca w Zespole Szkół w Uhrze odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015 w Gminie Chełm, na którym wręczono stypendia dla najlepszych uczniów za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe oraz artystyczne. Po części artystycznej w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Gminy Chełm „Uherzacy”, wójt gminy Wiesław Kociuba w obecności dyrektorów szkół i wychowawców klas wręczył stypendia i dyplomy uczniom oraz listy gratulacyjne rodzicom. Przyznano 280 stypendiów na sumę prawie 43 000 zł. W tym roku szkolnym w gminie Chełm ze średnią ocen 6,0 było dwóch uczniów Patrycja Pietrykowska (kl.VI SzP w Żółtancach), Dominika Kubacka (kl. VI, SzP w Uhrze) oraz 39 uczniów ze średnią 5,5 i więcej. Aby uzyskać stypendium naukowe należało mieć średnią przynajmniej 5,01, przy stypendiach sportowych należało się wykazać wynikami na szczeblu regionalnym lub wojewódzkim, natomiast przy artystycznych były to osiągnięcia ogólnopolskie i międzynarodowe.