Wybory Sołtysów w Gminie Chełm

Wójt Gminy Chełm zarządza  wybory sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Chełm na dzień 27 lutego 2019 r. Wyznacza przewodniczących zebrań wiejskich dla dokonania wyboru sołtysów i rad sołeckich oraz określa miejsce i godzinę tych zebrań, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik.

 

ZARZĄDZENIE

Wójta Gminy Chełm

z dnia 31 stycznia 2019 r.   w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Chełm

Na podstawie § 12 uchwał Rady Gminy Chełm z dnia 6 października 2010 r. : Nr LIII/382/2010 w sprawie statutu Sołectwa Depułtycze Królewskie, Nr LIII/383/2010 w sprawie statutu Sołectwa Depułtycze Królewskie-Kolonia, Nr LIII/384/2010 w sprawie statutu Sołectwa Henrysin, Nr LIII/385/2010 w sprawie statutu Horodyszcze, Nr LIII/386/2010 w sprawie statutu Sołectwa Horodyszcze-Kolonia, Nr LIII/387/2010 w sprawie statutu Sołectwa Janów, Nr LIII/388/2010 w sprawie statutu Sołectwa Józefin, Nr LIII/389/2010 w sprawie statutu Sołectwa Koza Gotówka, Nr LIII/390/2010 w sprawie statutu Sołectwa Krzywice, Nr LIII/391/2010 w sprawie statutu Sołectwa Ludwinów, Nr LIII/392/2010 w sprawie statutu Sołectwa Nowe Depułtycze, Nr LIII/393/2010 w sprawie statutu Sołectwa Nowiny, Nr LIII/394/2010 w sprawie statutu Sołectwa Nowosiółki, Nr LIII/395/2010 w sprawie statutu Sołectwa Nowosiółki-Kolonia, Nr LIII/396/2010 w sprawie statutu Sołectwa Ochoża-Kolonia, Nr LIII/397/2010 w sprawie statutu Sołectwa Okszów, Nr LIII/398/2010 w sprawie statutu Sołectwa Parypse, Nr LIII/399/2010 w sprawie statutu Sołectwa Podgórze, Nr LIII/401/2010 w sprawie statutu Sołectwa Rożdżałów, Nr LIII/402/2010 w sprawie statutu Sołectwa Rudka, Nr LIII/403/2010 w sprawie statutu Sołectwa Srebrzyszcze, Nr LIII/404/2010w sprawie statutu Sołectwa Stańków, Nr LIII/405/2010 w sprawie statutu Sołectwa Stare Depułtycze, Nr LIII/406/2010 w sprawie statutu Sołectwa Staw, Nr LIII/407/2010w sprawie statutu Sołectwa Stołpie, Nr LIII/408/2010 w sprawie statutu Sołectwa Strupin Duży, Nr LIII/409/2010 w sprawie statutu Sołectwa Strupin Łanowy, Nr LIII/410/2010 w sprawie statutu Sołectwa Strupin Mały, Nr LIII/411/2010 w sprawie statutu Sołectwa Tytusin, Nr LIII/412/2010 w sprawie statutu Sołectwa Uher, Nr LIII/413/2010 w sprawie statutu Sołectwa Weremowice, Nr LIII/414/2010 w sprawie statutu Sołectwa Wojniaki, Nr LIII/415/2010 w sprawie statutu Sołectwa Wólka Czułczycka, Nr LIII/416/2010 w sprawie statutu Sołectwa Zagroda, Nr LIII/417/2010 w sprawie statutu Sołectwa Zarzecze, Nr LIII/418/2010 w sprawie statutu Sołectwa Zawadówka, Nr LIII/419/2010 w sprawie statutu Sołectwa Żółtańce, Nr LIII/420/2010 w sprawie statutu Sołectwa Żółtańce-Kolonia (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2011 nr 8, poz. 160-177 i 179-198) oraz § 12 statutów sołectw stanowiących załączniki nr 1 i 2 do uchwały Nr XVIII/155/2016 Rady Gminy z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie podziału sołectwa Pokrówka i utworzenia dwóch odrębnych sołectw: sołectwa Pokrówka  i sołectwa Pokrówka – Bazylany (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2016 r., poz. 2439) zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Zarządza się wybory sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Chełm na dzień
    27 lutego 2019 r.
  2. Wyznacza się przewodniczących zebrań wiejskich dla dokonania wyboru sołtysów i rad sołeckich oraz określa miejsce i godzinę tych zebrań, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Chełm.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

- Wójt Wiesław Kociuba -

 

Harmonogram zebrań wiejskich w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Chełm 27 lutego 2019 r.

L.p.

Nazwa miejscowości

godzina

zebrania

miejsce zebrania

osoba wyznaczona na przewodniczącego zebrania

1.

Depułtycze Królewskie

1700

u sołtysa, Depułtycze Królewskie 30A

Beata Janiuk

2.

Depułtycze Królewskie - Kolonia

1700

świetlica, Depułtycze Królewskie Kolonia 18

Sylwia Kubacka

3.

Henrysin

1700

Szkoła Podstawowa w Stołpiu, Stołpie 11

Luiza Nieszpor

4.

Horodyszcze

1800

świetlica, Horodyszcze 43

Mirosław Słomczyński

5.

Horodyszcze - Kolonia

1530

świetlica, Horodyszcze 43

Mirosław Słomczyński

6.

Janów

1700

świetlica, Janów ul. Balladyny 5

Przemysław Kargul

7.

Józefin

1530

świetlica, Nowosiółki 6d

Teresa Bzyta

8.

Koza Gotówka

1530

świetlica, Koza Gotówka 19

Kinga Farian

9.

Krzywice

1500

remiza OSP, Krzywice 15

Radosław Drozd

10.

Ludwinów

1530

u sołtysa, Ludwinów 7F

Justyna Cichosz

11.

Nowe Depułtycze

1530

świetlica (OSP), Stare Depułtycze 10b

Katarzyna Piekaruś

12.

Nowiny

1530

Centrum Bibliotek i Kultury Gminy Chełm, Okszów, ul. Chełmska  35

Irena Wawerska

13.

Nowosiółki

1800

świetlica, Nowosiółki 6d

Teresa Bzyta

14.

Nowosiółki - Kolonia

1700

Szkoła Podstawowa w Stołpiu, Stołpie 11

Malwina Sobczuk

15.

Ochoża - Kolonia

1530

świetlica (OSP) w Stawie, Staw 58e

Marianna Lalik

16.

Okszów

1730

Centrum Bibliotek i Kultury Gminy Chełm, Okszów, ul. Chełmska  35

Irena Wawerska

17.

Parypse

1700

świetlica, Parypse 14b

Łukasz Drzewicki

18.

Podgórze

1600

plebania Parafii Chrystusa Pana Zbawiciela, Podgórze 20

Aneta Wybraniec

19.

Pokrówka

1700

świetlica, Pokrówka, ul. Wiosenna 84

Jacek Otręba

20.

Pokrówka - Bazylany

1700

Urząd Gminy Chełm, Pokrówka, ul Gminna 18

Andrzej Koszałka

21.

Rożdżałów

1700

świetlica, Rożdżałów 118b

Małgorzata Choińska

22.

Rudka

1530

świetlica, Zawadówka 25a

Iwona Panna

23.

Srebrzyszcze

1800

świetlica, Srebrzyszcze, ul. Sportowa 18

Kinga Farian

24.

Stańków

1700

Szkoła Podstawowa w Okszowie (kl„0”), Okszów-Kolonia, ul. Chełmska 14A;

Aneta Szwed-Buda

25.

Stare Depułtycze

1800

świetlica (OSP), Stare Depułtycze 10b

Katarzyna Piekaruś

26.

Staw

1800

świetlica (OSP) w Stawie, Staw 58e

Marianna Lalik

27.

Stołpie

1800

Szkoła Podstawowa w Stołpiu, Stołpie 11

Edyta Baran

28.

Strupin Duży

1700

Szkoła Podstawowa w Strupinie Dużym, Strupin Duży 122

Renata Kurowska

29.

Strupin Łanowy

1700

Szkoła Podstawowa w Strupinie Dużym, Strupin Duży 122

Małgorzata Szczerbakow

30.

Strupin Mały

1700

świetlica, Strupin Mały 17

Anna Malinowska

31.

Tytusin

1530

Szkoła Podstawowa w Stołpiu, Stołpie 11

Edyta Baran

32.

Uher

1700

Szkoła Podstawowa w Uhrze, Uher 32

Mirosław Mysiak

33.

Weremowice

1700

świetlica (OSP), Weremowice 38

Angelika Hurko

34.

Wojniaki

1700

u sołtysa, Wojniaki 8

Jolanta Becz

35.

Wólka Czułczycka

1530

świetlica, Wólka Czułczycka 47

Karolina Huczuk

36.

Zagroda

1800

świetlica, Zagroda 35a

Katarzyna Baniewicz

37.

Zarzecze

1800

remiza OSP Zarzecze 9A

Karolina Huczuk

38.

Zawadówka

1800

świetlica, Zawadówka 25a

Iwona Panna

39.

Żółtańce

1800

świetlica w Żółtańcach, Żółtańce 44B

Ryszard Mielniczuk

40.

Żółtańce - Kolonia

1530

Szkoła Podstawowa w Żółtańcach, Żółtańce Kolonia, ul. Metalowa 89

Ryszard Mielniczuk