Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

W trybie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z uchwałą Rady Gminy Chełm Nr XVI/142/2020 r. z dnia 27 lutego 2020 r. - Wójt Gminy Chełm podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA OKRES DO 3 LAT NA RZECZ DOTYCHCZASOWEGO DZIERŻAWCY

  

L.p.

Nazwa obrębu

- położenia nieruchomości

Nr działki

lub jej część

Powie- rzchnia

NR

KW

Wysoko-ść czynszu

w q żyta

Termin wnoszenia

czynszu

Opis

i przeznaczenie

Uwagi

1

Weremowice

cz.dz.

nr 404/2,

i cz. dz.

nr 404/4

1,00

42509

2,00

15.09.

każdego

roku

Zgodnie

z planem

zagospodarowania   5W.

ŁIV-0,75,

ŁV-0,25 ha.

 

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 06 kwietnia 2020 roku na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Chełm Pokrówka, ul. Gminna 18, zamieszcza się również na stronie internetowej urzędu: www.gmina.chelm.pl , oraz stronie BIP , a informację o jego wywieszeniu zamieszcza się w prasie lokalnej.

Pokrówka, dnia 16 marca 2020 roku.                                               

Z up. Wójta Gminy

Lucjan Piotrowski

ZASTĘPCA WÓJTA

PRODUKT POLSKI

Lubelska e-spiżarnia