Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 8 lat w trybie bezprzetargowym

Wykaz

             nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 8 lat

w trybie bezprzetargowym

 

W trybie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2020 r. poz. 65 z późniejszymi zmianami)– Wójt Gminy Chełm podaje do publicznej wiadomości -WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA OKRES 8 LAT w trybie bezprzetargowym zgodnie z Uchwałą Nr XVI/143/2020 RADY GMINY CHEŁM z dnia 27 lutego 2020 r.

 

L.p.

Nazwa obrębu

- położenia nieruchomości

Nr działki

lub jej część

Powierzchnia

NR

KW

Wysokość czynszu

w zł.

Termin wnoszenia

czynszu

Opis i przeznaczenie

w planie

1.

ŻÓŁTAŃCE

Część dz.

Nr 331/3

100m2

42509

100 zł plus

podatek

VAT

Aktualizacja

raz w roku

w oparciu

o dodatni wskaźnik

cen i usług

ogłoszony

przez GUS.

Do 10 –go

każdego miesiąca

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego

część nieruchomości

wchodzi

w skład obszaru

oznaczonego symbolem 26US-tereny sportu i rekreacji oraz 25ZP-tereny zieleni

 

2.

ŻÓŁTAŃCE

Część dz.

Nr 331/3

100m2

42509

100 zł plus

podatek

VAT

Aktualizacja

raz w roku

w oparciu

o dodatni wskaźnik

cen i usług

ogłoszony

przez GUS.

Do 10 –go

każdego miesiąca

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego

część nieruchomości

wchodzi

w skład obszaru

oznaczonego symbolem 26US-tereny sportu i rekreacji oraz 25ZP-tereny zieleni

 

3

ŻÓŁTAŃCE

Część dz.

Nr 331/3

100m2

42509

100 zł plus

podatek

VAT

Aktualizacja

raz w roku

w oparciu

o dodatni wskaźnik

cen i usług

ogłoszony

przez GUS.

Do 10 –go

każdego miesiąca

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego

część nieruchomości

wchodzi

w skład obszaru

oznaczonego symbolem 26US-tereny sportu i rekreacji oraz 25ZP-tereny zieleni

 

4

ŻÓŁTAŃCE

Część dz.

Nr 331/3

45m2

42509

45 zł plus

podatek

VAT

Aktualizacja

raz w roku

w oparciu

o dodatni wskaźnik

cen i usług

ogłoszony

przez GUS.

Do 10 –go

każdego miesiąca

Zgodnie z

planem zagospodarowania przestrzennego

część nieruchomości

wchodzi

w skład obszaru

oznaczonego symbolem 26US-tereny sportu i rekreacji oraz 25ZP-tereny zieleni

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 od dnia 16.03.2020 r. do dnia 06.04.2020 r., Zamieszczono również na stronie internetowej urzędu www.gminachelm.pl, stronie BIP, a informację o jego wywieszeniu zamieszcza się w prasie , przesłano do Sołtysa celem wywieszenia na tablicy informacyjnej w danej miejscowości.

Pokrówka, dnia 16 marca 2020 roku.                                          

                                                                                                                    Z up. Wójta Gminy

                                                                                                                       Lucjan Piotrowski

                                                                                                                    ZASTĘPCA WÓJTA

PRODUKT POLSKI

Lubelska e-spiżarnia