Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP - Janów

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełm, terenów usług i zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Janów

W WERSJI PRZEZNACZONEJ DO PONOWNEGO WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU – II WYŁOŻENIE

Projekt uchwały – tekst planu (kliknij, aby pobrać)

Załącznik graficzny – rysunek planu (kliknij, aby pobrać)

Uzasadnienie projektu uchwały (kliknij, aby pobrać)

Prognoza oddziaływania na środowisko (kliknij, aby pobrać)

Załącznik graficzny do prognozy (kliknij, aby pobrać)