Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chełm wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chełm (kliknij, aby pobrać)

 

zal. 1 tekst kierunków (kliknij, aby pobrać)

zal. 1 tekst uwarunkowań (kliknij, aby pobrać)

zal. 2 rysunek kierunków (kliknij, aby pobrać)

zal. 2 rysunek uwarunkowań (kliknij, aby pobrać)

Prognoza oddziaływania na środowisko (kliknij, aby pobrać)

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (kliknij, aby pobrać)