Zarządzenie Wójta Gminy Chełm

Zarządzenie

Wójta Gminy Chełm

z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących zmiany granic Gminy Chełm poprzez włączenie do Gminy Chełm Sołectwa Jagodne stanowiącego część Gminy Sawin.

Pobierz

W dniu 14 lipca 2019 r. Zebranie Wiejskie Sołectwa Jagodne podjęło uchwałę w sprawie włączenia obszaru Sołectwa Jagodne do Gminy Chełm. Sołtys wsi Jagodne 16 lipca 2019 r. wystąpił do Wójta Gminy Chełm z prośbą o realizację tej uchwały i włączenie obszaru Sołectwa Jagodne do Gminy Chełm.

W dniu 17 lipca 2019 r. Wójt Gminy Chełm wystosował pismo do Wójta Gminy Sawin z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa Jagodne. W dniu 07 sierpnia 2019 r. do Wójta Gminy Chełm wpłynęło pismo, w którym Wójt Gminy Sawin pisze, że pozostaje na stanowisku pozostawienia Sołectwa Jagodne w Gminie Sawin, jednocześnie zważając na potrzeby mieszkańców, deklaruje przeprowadzenie konsultacji społecznych w tej sprawie.

Mając na uwadze brak informacji o postępach w sprawie oraz brak opinii Rady Gminy Sawin w dniu 21 stycznia 2020 r. Wójt Gminy Chełm ponownie wysłał zapytanie o zajęcie stanowiska w powyższej materii. W odpowiedzi, w dniu 26 lutego 2020 r. wpłynęło pismo Wójta Gminy Sawin z informacjami, że:

  • W dniach 13-20 października 2019 r. przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Sawin, gdzie należało odpowiedzieć na pytanie: „Czy jest Pan/Pani za odłączeniem Sołectwa Jagodne od Gminy Sawin i przyłączeniem do Gminy Chełm?”. \N głosowaniu brało udział 48 osób, odpowiedzi „TAK” udzieliło 39 osób, „NIE” 9 osób.
  • W dniu 14 lutego 2020 r. Rada Gminy Sawin podjęła Uchwałę nr XIV/102/20 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic Gminy Sawin, opiniując negatywnie odłączenie Sołectwa Jagodne od Gminy Sawin.

04 września 2020 r. w Urzędzie Gminy Chełm miało miejsce spotkanie mieszkańców Sołectwa Jagodne (8 osób) z Wójtem Gminy Chełm i Przewodniczącym Rady Gminy Chełm.

Ankieta dotycząca włączenia wsi Jagodne w granice do Gminy Chełm