Zaśpiewaj o miłości i narysuj o przyjażni

Biuro Promocji Gminy Chełm, Ośrodek Kultury Gminy Chełm pod patronatem Starosty Powiatu Chełmskiego oraz Wójta Gminy Chełm organizują IV Festiwal Polskiej Piosenki o Miłości o Różę Małego Księcia oraz II Powiatowy Konkurs Plastyczny „Narysuj mi przyjaźń”. Festiwal będzie się składał z dwóch etapów - eliminacje 17 maja 2013 r. w Ośrodku Kultury w Żółtańcach oraz finał w dniu 26 maja 2013 r. w Janowie na VII Festynie Dzieci Dzieciom na rzecz Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.