Dwa dofinansowania dla Gminy Chełm

Gmina Chełm otrzymała dofinansowania na łączną kwotę ponad 1,5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna.

Pierwszy projekt Promocja niskoemisyjności – modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Gminie Chełm o całkowitej wartości 734 606 zł, przyznane wsparcie 507 645,56 zł obejmuje zakresem działań cztery miejscowości z terenu gminy. Realizacja będzie polegać na budowie oświetlenia na dwóch odcinkach: Uher – Depułtycze Królewskie oraz Nowosiółki-Kolonia – Ochoża-Kolonia. Zakres prac obejmuje budowę 71 lamp energooszczędnych. Gmina Chełm uplasowała się na wysokim ósmym miejscu na 28 podmiotów ubiegających się o dofinansowanie.

Drugi projekt w ramach działania Efektywność energetyczna sektora publicznego – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stawie opiewa na kwotę 1 554 697,69 zł, z tego otrzymana kwota dofinansowania to 1 074 384,58 zł. Zaplanowano wymianę instalacji ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania, stolarki okiennej, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropu oraz montaż nowoczesnej gruntowej pompy ciepła. Na 92 projekty, które przeszły ocenę formalną i zostały zakwalifikowane do dofinansowania, Gmina Chełm znalazła się na jedenastym miejscu w rankingu.