Porozumienie w sprawie Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego

10 lipca Agata Fisz, prezydent Miasta Chełm, Wiesław Kociuba, wójt Gminy Chełm oraz Roman Kandziora, wójt Gminy Kamień podpisali porozumienie dotyczące utworzenia Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego. Współpraca w ramach podpisanego porozumienia realizowana będzie poprzez opracowanie i wdrożenie Strategii Rozwoju Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego.

 Głównym założeniami podpisanego porozumienia jest wspomaganie zrównoważonego rozwoju Miasta Chełm, Gminy Chełm i Gminy Kamień przy wykorzystaniu swoich potencjałów w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego, tworzenia trwałych miejsc pracy, poprawy jakości życia mieszkańców oraz zwiększenia zaangażowania w zarządzaniu środkami unijnymi oraz ich pozyskiwania.Tworzenie obszarów funkcjonalnych zwiazane jest z nową polityką przestrzenną związaną z budzetem Unii na lata 2014 -2020 chodzi o tzw.integrację działań publicznych i wspólny system zarzadzania oraz zintegrowane podejście terytorialne.