Ranking „Wspólnoty”: Wśród liderów inwestycji

„Liderzy inwestycji” to tytuł niezależnego rankingu opublikowanego przez pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota”. Autorami rankingu są prof. Paweł Swianiewicz i dr Julita Łukomska z Uniwersytetu Warszawskiego, którzy bazując na danych ze sprawozdań budżetowych, przy obliczaniu wskaźników biorą pod uwagę wszystkie inwestycje samorządowe.

 O miejscu w rankingu decyduje kwota wydatków inwestycyjnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Przeanalizowano inwestycje w infrastrukturę techniczną (transport, gospodarka mieszkaniowa, gospodarka komunalna) oraz całość wydatków majątkowych. Tegoroczny ranking bazuje na danych z lat 2014–2016.

Gmina Chełm na sklasyfikowanych 1559 gmin wiejskich w Polsce uplasowała się na wysokim 261 miejscu. Jest również drugą gminą wiejską w Powiecie Chełmskim, za Gminą Leśniowice. Zgodnie z metodologią rankingu wartość inwestycji w Gminie Chełm w przeliczeniu na mieszkańca wyniosła 780,55 zł. Wśród gmin województwa lubelskiego Gmina Chełm uplasowała się na 28 pozycji.

Każdy ranking jest okazją do dyskusji i pewnych podsumowań nt. jakości życia mieszkańców, stopnia rozwoju i prognozy na przyszłość. Stąd też widać awans Gminy w stosunku do poprzedniego rankingu (lata 2013-2015), w którym gmina była na 266 miejscu. Gmina Chełm może pochwalić się też niskim, w stosunku do innych gmin nie tylko powiatu chełmskiego, ale i ogólnie, poziomem zadłużenia. Ciągłe inwestycje, ale i zrównoważone gospodarowanie pozwalają na stały wzrost pozytywnych wskaźników, m.in. dodatnie saldo migracji, wzrost liczby mieszkańców. 

 

CZYTAJ WIĘCEJ