Nowa ścieżka otwarta

2 lipca ponad 200 rowerzystów uczestniczyło w uroczystym otwarciu ścieżki rowerowej Pagóry Janowskie. Poświęcenia nowo oddanej ścieżki dokonał ks. Marek Żyszkiewicz proboszcz Parafii w Podgórzu. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Paweł Ciechan starosta chełmski, Krzysztof Grabczuk w-ce Marszałek Województwa Lubelskiego, Grzegorz Raniewicz poseł na Sejm RP, Władysław Rawski z-ca dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie,  Wojciech Błaszczyk wykonawca, Wiesław Kociuba wójt gminy.

 Wszyscy uczestnicy pierwszego przejazdu po nowo otwartej ścieżce po dotarciu na teren świetlicy w Janowie uczestniczyli w pikniku wakacyjnym. Dla wszystkich był poczęstunek, pamiątkowe gadżety. Dla najmłodszych przygotowano konkursy z nagrodami o tematyce rowerowej.  Nowo oddana do użytku ścieżka rozpoczyna się na wysokości wjazdu do amfiteatru w Kumowej Dolinie i biegnie wzdłuż drogi krajowej nr 12 aż do zajazdu ,,Trzy Dęby”. Kilkadziesiąt metrów przed zajazdem przechodzi w szlak rowerowy o długości 0.7 km biegnący przez malowniczy las utwardzoną drogą prowadzącą do Janowa ul. Świtezianki. Koszt Budowy ponad 2 km ścieżki rowerowej wyniósł 750 tys. zł z czego 457 tys. zł wyniosło unijne dofinansowanie. Wykonała ją firma Drokan z Chełma.