Gminne zakończenie roku szkolnego oraz wręczenie stypendiów

25 czerwca w Zespole Szkół w Strupinie Dużym odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014 w Gminie Chełm oraz wręczenie stypendiów dla najlepszych uczniów. W części artystycznej uczniowie z grupy teatralnej pod kierunkiem Agnieszki Rutkowskiej przedstawili inscenizację ,,Być jak Leonardo”.  Następnie Wójt Wiesław Kociuba,  w obecności dyrektorów szkół oraz wychowawców  wręczył  nagrody pieniężne i dyplomy dla uczniów oraz listy gratulacyjne dla rodziców. Stypendia za wyniki w nauce otrzymało 179 uczniów, 61 za osiągnięcia artystyczne oraz 34 za osiągnięcia sportowe. Uczniowie z najwyższą średnia w gminie to m.in. Klaudia Róża Budzyńska 6,0 (ZS Stołpie),  Anna Maria Budzyńska 5,9 (ZS Stołpie), Daria Wróbel 5,85 (ZS Stołpie), Emilia Hipisz 5,73 (ZS Uher), Patrycja Pietrykowska 5,73 (ZS Żółtańce), Sebastian Pietrykowski 5,73 (ZS Żółtance).