Wyniki konkursu na "Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego 2017"

Znamy już wyniki II edycji Konkursu na „Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego” w 2017 roku. Janów okazał się bardzo atrakcyjny dla turystów. Dawny kościół ewangelicko-augsburski otrzymał 403 głosy, zwyciężając tym sam w kategorii Atrakcja turystyczna, a Stajnia w Janowie zajęła 3 zaszczytne miejsce w kategorii Pakiet usług turystycznych. Organizatorami byli LGD „Ziemi Chełmskiej” i tygodnik „Nowy Tydzień”.

PEŁNE WYNIKI KONKURSU

Kategoria: Wydarzenie cykliczne

I miejsce – Jarmark Pawłowski – Ginące Zawody, Pawłów, gm. Rejowiec Fabryczny (290 głosów)

II miejsce – Zlot Motocyklowy w Żmudzi, gm. Żmudź (257 głosów)

III miejsce – Rajd Rowerowy „Malowniczy Wschód” (208 głosów)

Kategoria: Atrakcja turystyczna

I – Dawny kościół ewangelicko-augsburski w Janowie, gm. Chełm (403 głosy)

II – Pałac Suchodolskich w Dorohusku, w gm. Dorohusk (374 głosy)

III – Wojsławickie źródła i wąwozy, gm. Wojsławice (270 głosów)

Kategoria: Pakiet usług turystycznych

I – Zalew „Dębowy Las” w Wołkowianach, gm. Żmudź (465 głosów)

II – Zalew „Husynne”, gm. Dorohusk (210 głosów)

III – Stajnia Janów, gm. Chełm  (172 głosy)

Kategoria: Obiekt

I – Siłownia plenerowa w miejscowości  Kamień, gm. Kamień (794 głosy)

II – Gospodarstwo Gościnne „Stary Majdan”,  gm. Wojsławice (296 głosów)

III – Muzeum Młynarstwa i Wsi w Starym Młynie w miejscowości  Okopy Kolonia, gm. Dorohusk (267 głosów)

 

INFORMACJE O DAWNYM KOŚCIELE EWANGELICKO-AUGSBURSKIM W JANOWIE

Zabytek położony na skrzyżowaniu ulic Balladyny i A. Mickiewicza, na wzniesieniu. Wejście do obiektu od ul. Balladyny.

Obiekt powstał na początku XX w. na potrzeby kolonii niemieckiej w Janowie, założonej w 1871 r. przez Wilhelma Kamenza, na gruntach majątku Nowosiółki (nazwa pochodzi według tradycji od imienia syna właściciela). W okresie międzywojennym do 1999 roku funkcjonowała tam szkoła powszechna.

Obiekt jest murowany i rozplanowany na rzucie prostokąta. Jest parterowy i posiada użytkowe poddasze. Przykryty jest dwuspadowym dachem oraz oblicowany opoką, poprzedzielaną czerwoną cegłą, z której wykonano również narożniki i elementy ozdobne. Nieopodal znajduje się cmentarz ewangelicki z przełomu XIX i XX w. o powierzchni 0.30 ha z nagrobkami z początków XX w.

Obecnie obiekt jest bardzo dobrze wyposażony i funkcjonuje jako świetlica wiejska wraz z filią biblioteczną. W obiekcie jest zatrudniona osoba na cały etat, świetlica działa przez cały rok, od 1 stycznia 2017 r. działa pod szyldem Centrum Bibliotek i Kultury Gminy Chełm w Okszowie.

Obiekt został gruntowanie przebudowany w 2010 roku, w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 projekt pn. „Multimedialne Centrum informacyjno-dydaktyczne Gminy Chełm w Janowie – przebudowa obiektu świetlicy wiejskiej” wartość inwestycji wyniosła 650 683,45 zł, z czego dofinansowanie to ponad 400 tys. zł. Prace obejmowały: roboty budowlane i instalacyjne, utwardzenie terenu oraz wykonanie ogrodzenia i instalacji teletechnicznych. Świetlica została wyposażona w wysokiej jakości sprzęt multimedialny m.in. telewizor plazmowy, zestaw kina domowego, kamerę, projektor cyfrowy, 16 zestawów komputerowych. W ramach projektu zakupiono także stół do bilarda. Zagospodarowano również teren wokół świetlicy w elementy małej architektury w postaci altany oraz małego amfiteatru obok którego zorganizowano plac zabaw. Zainstalowano również Hot Spot Bezpłatny Internet na budynku świetlicy.

Podczas remontu odkryto napisy w języku niemieckim, będące potwierdzeniem, że obiekt pierwotnie pełnił funkcję kościoła. Odkryte napisy w wolnym tłumaczeniu oznaczają ,,W tym miejscu widzisz wolność" lub ,,W tym znaku będziesz wolny", ,,Ten znak Cię zbawi". Obok napisu odsłonięte zostały także freski.

Około 170 tys. zł wykorzystano z Programu  Rozwoju Obszarów Wiejskich na  budowę boiska rekreacyjnego ze sztuczną murawą i ogrodzeniem oraz kortem tenisowym. Zagospodarowany jest również teren obok świetlicy w ramach zadania "Budowa małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Chełm w miejscowości Janów- zadaszenie podestu scenicznego" z PROW. Wartość projektu 19 104,94, a  kwota dofinansowania to 10 872,00 zł.

Obecnie w tym unikalnym zabytku mieści się biblioteka, sala konferencyjna, sala komputerowa, sala bilardowa, kuchnia oraz nowowyposażona sala ćwiczeń z trzema zestawami trenażerów. Oprócz trenażerów z systemem BKOOL, są również rowerek stacjonarny i orbitrek.

To wyjątkowe miejsce spotkań dla ludzi z różnymi pasjami. Cyklicznie odbywają się imprezy, warsztaty i szkolenia m.in. Dzień Kobiet, wystawy malarskie, prowadzone są zajęcia animacyjne dla dzieci, Akcja „Białe Wakacje i „Zielone Wakacje”, spotkania autorskie (gościły na nich: Ewa Nowak, Edyta Zarębska, Ola Cieślik, Krystyna Igras), warsztaty decoupage, kursy komputerowe i językowe z projektów: „Nowoczesne technologie lubelskie gwarancją sukcesu”, „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej- województwo lubelskie” czy „Kompetencje cyfrowe”, „Praca bez barier – Akademia umiejętności Językowych”, spotkania o bezpieczeństwie, Festyny Rodzinne. Przy świetlicy działa też Stowarzyszenie „TRADYCJA” oraz „Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów” które już od ponad 10 lat organizują tradycyjne spotkania w Dzień Św. Katarzyny tzw. Dzień Piernika.

Ważnym wydarzeniem organizowanym przy świetlicy jest koncert FUZJA KULTUR, w tym roku odbyła się już po raz piaty. Ideą przewodnią imprezy jest pokazanie wielokulturowości naszego regionu, ale też   mieszanki, fuzji gatunków, stylów muzycznych związanych z różnymi kulturami, regionami, czy też narodowościami.

Kolejnym wydarzeniem, które ma charakter międzynarodowy, a jest ściśle związane z obiektem jest cykl Maratony Kresowe 2017 „O Niedźwiedzi Pazur”. Na to sportowe święto przyjeżdżają kolarze z całej Polski oraz zza granicy: Litwy, Łotwy, Ukrainy czy Białorusi. Gmina Chełm jest współorganizatorem. Dodać można, że po zakończeniu całego sezonu Główny Organizator tj. Fundacja „Maratony Kresowe” z Białegostoku przeprowadzili ankietę wśród uczestników „Jaki był Twój ulubiony Maraton Kresowy w sezonie 2016?”. Brano pod uwagę nie tylko samą trasę, ale i atrakcyjność turystyczną miejsc, z piękną i dziewiczą przyrodą. To Janów uzyskał najwięcej głosów (http://maratonykresowe.pl/?p=3522).

To wyjątkowe miejsce jest przykładem jak nowocześnie i użytkowo zagospodarować zabytek i jego otoczenie.

Unikalny budynek przyciąga turystów, a Pagór Janowski jest najbardziej rozległym wśród Pagórów Chełmskich. Stąd położenie na wzniesieniu dodaje walorów krajobrazowych, które są trzonem rozwoju dla turystyki leśno-rowerowej.

Obiekt pełni ważną funkcję dla kolarzy poruszających się ścieżką rowerową „Pagóry Janowskie” lub szlakiem rowerowym „GMINA CHEŁM – wpisane w krajobraz, wpisane w historię” jest miejscem odpoczynku i obiektem do zwiedzania.

Do miejsca można dostać się na wiele sposobów, od wspomnianych już rowerów, dzięki ścieżce i szlakowi, poprzez spacery i nordingwalking. Dla zmotoryzowanych istnieje bardzo dobry dojazd. Dzięki dofinansowaniu z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 poprawiono bezpieczeństwo komunikacyjne ul. Mickiewicza, Balladyny i Słowackiego. Wartość projektu to kwota 1 170 075,67 zł, a kwota dofinansowania – 585 037,00 zł.

Innym sposobem na dotarcie do obiektu jest popularna gra terenowa „Geocaching”, w której sami gracze dostrzeli potencjał tego miejsca i ukryli tam skrzynkę (https://opencaching.pl/viewcache.php?cacheid=30791).

Informacje o obiekcie w Internecie: Strona 1, Strona 2

 

 

 

 

 
 
 

PRODUKT POLSKI

Lubelska e-spiżarnia