Wystawa Jubileuszowa

22 października w Galerii Sztuki Współczesnej OWIK w Uhrze odbyła się Jubileuszowa Wystawa z okazji 25-lecia Oddziału Chełmskiego ZWIĄZKU PLASTYKÓW ARTYSTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Licznie przybyłych tego wieczoru do Uhra gości przywitał Ryszard Mielniczuk, dyrektor Biura Promocji Gminy Chełm. 

Wernisaż zaszczycili swoją obecnością m.in. Krzysztof Grabczuk wicemarszałek woj. lubelskiego, Artur Kubacki przewodniczący Rady Gminy Chełm, Lucjan Piotrowski zastępca wójta Gminy Chełm, Zygmunt Gardziński przewodniczący Rady Miasta Chełm, Dariusz Grabczuk radny miasta oraz wielu znakomitych gości i artystów. Miłym, muzycznym akcentem na początku wieczoru był koncert Jarka Buczka, który wykonał utwory własne, dedykowane artystom oraz przybyłym na wernisaż gościom. Wernisaż był doskonałą okazją dla uhonorowania Teresy Chomik-Kazarian, która otrzymała Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadaną przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Odznaka przyznawana jest osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Odznakę wręczył Krzysztof Grabczuk. List Gratulacyjny z tej okazji przekazał Lucjan Piotrowski. Natomiast List Gratulacyjny z okazji Jubileuszu na ręce prezes Związku Iwonny Drozd przekazał Artur Kubacki. Następnie głos zabrała Iwonna Drozd, prezes Oddziału Chełmskiego ZPARP, podziękowała władzom samorządowym za „twórczą współpracę”. Opowiadała również o historii oddziału, jubileuszu oraz o samej wystawie DZIESIĘĆ, gdzie „obrazy wibrując kolorami dostarczają nam wszystkim ożywczej energii niezbędnej do odprężenia i działania.” Podczas wernisażu swoje dzieła wystawiali członkowie Grupy „W drodze”: Renata Boguszewska, Ireneusz Boguszewski, Aleksandra Borowiec, Anna Bronicka, Alicja Brzozowska-Szuszlak, Teresa Chomik-Kazarian, Iwonna Drozd, Oganes Kazarian, Ryszard Mielniczuk oraz Piotr Tymochowicz. Tego wieczoru nie zabrakło licznych gratulacji i życzeń, rozmów o sztuce, a także okolicznościowego tortu. Nieodzownym elementem każdej wystawy Grupy „W drodze” jest katalog, który cieszył się ogromnym uznaniem i zainteresowaniem. Organizatorami wystawy byli: Biuro Promocji Gminy Chełm, Związek Plastyków Artystów RP, Galeria Sztuki Współczesnej OWIK oraz Centrum Bibliotek i Kultury Gminy Chełm.