Odbiór pojemników na szkło

Mieszkańcy gminy Chełm mogą już odbierać zielone pojemniki na szkło. Kosztem 280 000 zł gmina Chełm zakupiła 3800 szt. pojemników o pojemności 120 l. Sfinansowanie tego zakupu nastąpiło z budżetu Gminy przy wsparciu pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. 

Zakup ten pozwoli na gromadzenie szkła w estetycznych pojemnikach i ograniczy możliwość zanieczyszczenia terenu spowodowanego częstym przecinaniem stłuczką szklaną worków dotąd wykorzystywanych do tego celu.

Dla szybkiego wdrożenia systemu gromadzenia w pojemnikach i odbioru selektywnie zebranych odpadów szklanych prosimy o niezwłoczny odbiór tych pojemników z placu przy Urzędzie Gminy Chełm w Pokrówce, ul. Gminna 18 w godzinach pracy urzędu. Odbiór poprzedzony jest podpisaniem w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Obrony Cywilnej umowy użyczenia.

Już w I półroczu 2018 roku mieszkańcy będą mogli otrzymać kompostowniki do gromadzenia bioodpadów, a w przypadku braku możliwości jego usytuowania na posesji - pojemniki na ten rodzaj odpadów. Do czasu zakupu kompostowników i pojemników odpady bio będą gromadzone w workach koloru brązowego, udostępnianych przez przedsiębiorcę odbierającego od 1 stycznia przyszłego roku odpady komunalne z terenu gminy.  

 

 

 

PRODUKT POLSKI

Lubelska e-spiżarnia