Zawody OSP nad Zalewem Żółtance

22 czerwca nad Zalewem Żółtańce odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Staży Pożarnych z terenu Gminy Chełm. W zawodach wzięło udział trzy młodzieżowe drużyny oraz sześć dorosłych. Drużyny startowały w konkurencjach -  sztafeta pożarnicza, ćwiczenie bojowe oraz prezentacja musztry (bez drużyn młodzieżowych). 

Klasyfikacja generalna zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przedstawia się następująco:

1.       MDP ze Srupina Dużego              984,16 pkt

2.       MDP z Weremowic                        955,56 pkt

3.       MDP z Rożdżałowa                        917,42 pkt

Klasyfikacja dorosłych drużyn OSP:

1.       OSP ze Starych Depułtycz           109,63 pkt

2.       OSP z Krzywic                                   113,76 pkt

3.       OSP z Rożdżałowa                          119,69 pkt

4.       OSP ze Strupina Dużego              128,63 pkt

5.       OSP z Weremowic                         144,53 pkt

6.       OSP z Zarzecza                                 146,04 pkt

Nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminę Chełm wręczał wójt Wiesław Kociuba oraz zastępca Lucjan Piotrowski.