Oddali hołd poległym

3 lipca w Kumowej Dolinie w asyście kompanii honorowej Wojska Polskiego odbyły się uroczystości 70 rocznicy zbrodni hitlerowskiej.

Obchody 70 rocznicy zbrodni hitlerowskiej, upamiętniające ofiary, wśród których znaleźli głównie politycy, działacze samorządowi, oficerowie Wojska Polskiego, nauczyciele i inni mieszkańcy ziemi chełmskiej i krasnostawskiej rozpoczęły się od wystawienia posterunku honorowego.  Następnie odprawiona została Msza Święta Polowa oraz apel poległych. Uroczystość zakończyła się złożeniem wieńców i zapaleniem zniczy przez delegacje. Organizatorem uroczystości była gmina Chełm.

 

 

 

 

 

 

Kumowa Dolina była miejscem egzekucji ofiar akcji AB. Główną akcję funkcjonariusze gestapo przeprowadzili w dniach 3-4 lipca 1940 roku. Ofiarami były osoby aresztowane miesiąc wcześniej w Krasnymstawie i Chełmie. Na miejsce kaźni oprawcy przywieźli ofiary samochodami. W niewielkiej dolinie przygotowany był dół. Po rozstrzelaniu więźniów ciała zostały oblane benzyną i spalone.

Lista osób rozstrzelanych w dniach 3-4 lipca 1940 roku:

Kociuba Wincenty - poseł na Sejm RP

Tomaszewski Tadeusz – Prezydent Chełma

Umiński Stefan – Wiceprezydent Chełma

Prost Edmund – kapitan WP

Bałazy Henryk – chorąży WP

Żurawski Kazimierz – lekarz i oficer WP

Szwedówna Stefania – działaczka harcerska

Stępniewski Jerzy – nauczyciel gimnazjalny

Wirska Maria - nauczycielka

Godlewski Mieczysław - notariusz

Sztaba Jan – dyrektor cukrowni w Rejowcu

Pyszora Stefania

Krawczyk Stanisław

Łabica Jan

Meysztowicz Wiesław

Sawicki Leon

Stafiński Jan

Wierzbicki Czesław

Zacharjasiewicz Teofil

Bieńkowski Jerzy

Bieńkowski Edward

Epsztein Leon

Gutowski Paweł

Huskowski Stanisław

Janisławski Józef

Janisławski Kazimierz

Kaczorowski Feliks

Kowalewski Tadeusz

Niewidziajło Michał

Pawłowski Feliks

Piwowarski Wacław

Rusek Jan

Szczotka Karol

Wilczkiewicz Stanisław

Wisz Paweł

Wiśniewski Michał